Download Mutterisommeri: Valtaa ja voimaa (Finnish Edition) by Alice Töyrylä PDF

By Alice Töyrylä

Traagisiin tositapahtumiin perustuvia kuvauksia siitä, kuinka 1960 - 1980 -lukujen suomalaisen lastensuojelun viranomaisvalvonta pettää ja lapsen sijaiskodissa kokema jatkuva, väkivalta sekä väkivallan pelko, vievät lapselta normaalin kasvun ja kehityksen turvaavan elämän mahdollisuuden. Kirja on suunnattu kaikille lapsen oikeuksista ja hyvinvoinnista kiinnostuneille ja on tarpeellista luettavaa erityisesti kasvatus- ja yhteiskuntatieteen -, lääketieteen -, oikeustieteen -, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille, opetuksen ja lastensuojelun ammattilaisille, lasten ja nuorten parissa toimiville, johtajille, kouluttajille ja tutkijoille.

Ihmisoikeudet, lapsen oikeudet, lastensuojelu, sijoitusperhe, varhaiskasvatus, lapsi, yhteiskunta. Human rights, children`s correct, baby defense, foster kinfolk, schooling, baby, society.

Show description

Read More

Download Keltainen kupu (Finnish Edition) by Seppo Ylönen PDF

By Seppo Ylönen

Taksissa tapahtuu lähes aina. Siellä rakastutaan, riidellään, itketään, tehdään sovintoja ja kuljetaan aivan tavallisia matkoja.
Tästä rikkaudesta pääsee myös kuljettaja ”nauttimaan”, tahtomattaan. Ei ole kahta samanlaista päivä- tai yövuoroa.
”Keltainen kupu” pitää sisällään yli seitsemänkymmentä erilaista tarinaa. Useimmat kuljetukset ovat luonnollisesti ns. normiajoja, mutta joukkoon mahtuu myös mitä erilaisimpia ihmisiä, hyvin paljon surullisia tapahtumia ja sattumuksia.
Lentoasema ja sen asiakkaat edustavat koko maailman kirjoa. Mukana on huippujohtajia, mutta myös rikollisin keinon elantonsa hankkivia rosvoja.
”Keltaisessa kuvussa” lukija pääsee kurkistamaan, mitä kuvun alla todella tapahtuu. Kirja luotaa lukijalleen erään kuljettajan kertomana realistisia ja kaunistelemattomia kuljetuksia. Joskus jopa vaarallisiksi käyneitä matkoja.
Kaiken yllä leijuu kuitenkin usko paremmasta huomisesta.

Show description

Read More

Download IKUISUUDESTA AIKAAN: Todellisuuden dimensionaalinen visio by Atso A. Eerikäinen PDF

By Atso A. Eerikäinen

Aika on ikuisuudessa, ja ikuisuus ajassa

Ollakseen niin sanottu "kaiken teoria" maailmankuvapalapeliin tulee kuulua kaksi palikkaa, jotka pelaajilta ovat olleet hukassa, nimittäin mieli eli kognitio ja muisti, josta käsin todellisuutta tutkitaan, tulkitaan ja tehdään ymmärrettävämmäksi, sekä tyydyttävä vastaus kenties enigmaattisimpaan ongelmaan: Mitä aika on?

Kirja esittelee Einsteinin aikalaisen ja hyvän ystävän, saksalaisen teologin Karl Heimin dimensionaalisen imaginative and prescient todellisuudesta.

Kirjailija on tarkentanut visiota ja soveltanut sit downä filosofian, fysiikan ja teologian "ikuisten" ongelmien ratkaisemiseksi.

Dimensioteorian kulmakivi on aikakäsitys, jossa ajalla on kaksi dimensiota: fysikaalinen ja ikuinen.

Kahdenlainen aika mahdollistaa idealismin ja realismin sekä klassisen fysiikan ja kvanttimekaniikan yhdistämisen. Se antaa myös uuden ratkaisun psykofyysisen ongelmaan.

Kahdenlaisen ajan näkökulmasta teologiset opit Jumalasta, luomisesta ja maailmanlopusta saavat mielenkiintoisen, dimensionaalisen tulkinnan.

Show description

Read More

Download Hans Hartvik: Lista (Finnish Edition) by Hannu Mänty PDF

By Hannu Mänty

LISTA on ensimmäinen HANS HARTVIKIN kirjasarjasta.

Hans Hartvik on kansainvälinen headhunter. Hans on menestyvä headhunter kansainvälisessä bisneksessä ja hänellä on melkein kaikki asiat kunnossa. Hans Hartvik on myös palkkatappaja, jolloin hän käyttää nimeä Hans Kiefer.

Hans Kieferiä ohjaa järjestö nimeltään MUMS /Murder collage of Managements. MUMS:n pomot ovat Schröder, Putin ja Bush.

MUMS on tehnyt listan.

Listassa on monta henkilön nimeä, jotka pitää murhata. Listan tunnetuin nimi on Osama Bin weighted down. Hansin tehtävänä on jäädyttää hänet.

Lista-nimiselle kirjalle tulee kakkos- sekä kolmososat piakkoin.

Show description

Read More